The campus phone system is out-of-service. Internet and email have not been impacted.

To reach the operator, please call 425.640.1459.

Edmonds College Logo

Annual Notice of Nondiscrimination in Ukrainian

Щорічне повідомлення про недискримінаційну політику

Муніципальний дворічний коледж Edmonds (Edmonds College) пропонує навчання за численними програмами з отриманням ступеня бакалавра в галузі прикладних наук, молодшого спеціаліста та професійних сертифікатів. Коледж пропонує професійну підготовку студентів для роботи в таких галузях як бізнес, освіта, охорона здоров'я, соціальне обслуговування, виробництво та технології. Коледж також пропонує заняття для отримання базових навичок та умінь, а також для підвищення кваліфікації.

Edmonds College дотримується політики прийому на навчання без обмежень. Студенти мають подати заяву та зареєструватися на заняттях із зарахуванням кредитів. У коледжі запроваджена система навчання, за якої недостатнє знання англійської мови не є перешкодою для прийому, участі у програмах професійного навчання, доступу до послуг та участі у заходах.

Коледж забезпечує рівні можливості для отримання освіти та роботи згідно з федеральним законодавством та законодавством штату. У коледжі заборонена дискримінація будь-якої людини за ознаками чи надуманими ознаками, що захищаються, у тому числі, серед іншого, за віком, кольором шкіри, інвалідністю, генетичною інформацією, національним походженням, расою, релігією, статтю (гендерною приналежністю), сексуальною орієнтацією чи за громадянством, сімейним та ветеранським статусом. Опікуватися розглядом запитів щодо дотримання вимог розділу IX/504 (Title IX/504), Закону про захист прав громадян з обмеженими можливостями (Americans with Disabilities Act) політики компенсаційної дискримінації, а також запитів щодо запобігання та протидії дискримінації та надання рівних можливостей призначена наступна особа: виконавчий директор по роботі з персоналом, тел.: 425.640.1647.

TOP