Edmonds College Logo

Annual Notice of Nondiscrimination in Ukrainian

Щорічне повідомлення про недискримінаційну політику

Муніципальний дворічний коледж Edmonds (Edmonds College) пропонує навчання за численними програмами з отриманням ступеня бакалавра або молодшого спеціаліста, а також професійних сертифікатів. Коледж пропонує професійну підготовку студентів для роботи в таких галузях, як бізнес, освіта, охорона здоров’я, соціальне обслуговування, виробництво та технології. Коледж також пропонує заняття для отримання базових навичок і умінь і для підвищення кваліфікації.

Edmonds College дотримується політики приймання на навчання без обмежень. Студенти можуть подавати заяви та реєструватися на заняття для зарахування кредитів. У коледжі запроваджена система навчання, за якої недостатнє знання студентами англійської мови не є перешкодою для приймання, зарахування в програми професійного навчання, доступу до послуг і участі в заходах.

Коледж забезпечує рівні можливості для отримання освіти та роботи згідно з федеральним законодавством і законодавством штату. У коледжі заборонено дискримінацію або утискання будь-якої людини за наявними чи надуманими ознаками, що захищаються, зокрема, серед іншого, за расою, кольором шкіри, переконаннями, релігією, національним походженням, громадянством, статтю, вагітністю, віком, сімейним станом, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю або самовираженням, генетичною інформацією, інвалідністю та статусом ветерана. Опікуватися розглядом запитів щодо дотримання політик недопущення дискримінації призначена така особа: Suzanne Moreau, виконавчий директор із роботи з персоналом (координатор із питань дотримання вимог розділів IX і 504); Clearview Building, Room 122C; suzanne.moreau@edmonds.edu, 425.640.1647.

TOP